רישום לכינוס ישן


דמי רישום לשנת 2017
(בש”ח כולל מע”מ):
עד וכולל תאריך 29/10/17מתאריך 30/10/17  עד וכולל 16/11/17יום הכינוס
חבר/ת אגודה   
רישום ליומיים250350450
רישום ליום 20/11 או 21/11130230330
 * חבר/ת אגודה שחידש/ה את חברותו/ה לשנת 2017   
לא חבר/ת אגודה   
רישום ליומיים340440540
רישום ליום 20/11 או 21/11180280380
אזרח ותיק (המקבל קצבת זקנה)   
רישום ליומיים180350450
רישום ליום 20/11 או 21/11100230330
* חבר/ת אגודה שחידש/ה את חברותו/ה לשנת 2017   
אזרח ותיק לא חבר/ת אגודה (המקבל קצבת זקנה)   
רישום ליומיים250350450
רישום ליום 20/11 או 21/11130230330
סטודנט/ית לתואר ראשון לעבודה סוציאלית   
 רישום ליומיים 170 270 470
 רישום ליום 20/11 או 21/11 90 190 290
* יש לצרף לטופס הרישום תעודת סטודנט   
שאינו עובד סוציאלי   
רישום ליומיים560
רישום ליום 20/11 או 21/11285


דמי רישום למשתתף/ת כוללים:
השתתפות בהרצאות, תיק כינוס, תג משתתף, תכנית וקובץ תקצירים, כיבוד בהפסקות וארוחת צהרים ביום ההרשמה.

המועד האחרון לרישום לכינוס במערכת המקוונת: 16 בנובמבר 2017. לאחר תאריך זה ניתן יהיה להירשם במקום ביום הכינוס.
לרישום קבוצתי (10 משתתפים ומעלה מאותו מוסד) יש להתקשר למחלקת רישום, לפי הפרטים בהמשך.
על כל המציגים/מציגות שעבודתם תוצג בכינוס להירשם לכינוס לא יאוחר מ-20 בספטמבר 2017.
דמי הרישום לא כוללים לינה, ניתן להזמין לינה בנפרד בתשלום. הזמנת לינה תתאפשר מול מחלקת הרישום של הכינוס.

לידיעת הנרשמים אשר יישלחו טפסים או יירשמו באופן מקוון לאחר תאריך 16.11.2017:
במידה ונרשמת כחבר אגודה, בדיקת החברות תתבצע ביום הכינוס בעת הגעתכם אצל מירלה/כרמית מהאגודה.
במידה ואינך חבר/ה באגודה, תידרש להוסיף תשלום או לחברות לשנת 2017 באגודה או להרשמה כמי שאינו חבר.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד. עד תאריך 15/10/17 יוחזרו דמי הרישום פחות 30% דמי טיפול.
לאחר תאריך זה דמי הרישום לא יוחזרו.

גמול השתלמות:
הכינוס מוכר לצרכי גמול השתלמות. המעוניינים לקבל גמול השתלמות צריכים להשתתף בשני ימי הכינוס, במינימום 14 שעות הרצאה. בסוף כל יום יש להחתים את טופס גמול ההשתלמות בדלפק הרישום. החתמות יתאפשרו רק לאחר השעה 17:30 באותו יום, לא ניתן יהיה להחתים את הטופס בדיעבד או במועד אחר.
לתשומת לב: לא יוחתמו טפסים לפני הזמן בשום מקרה.
להורדת טופס גמול השתלמות לחץ כאן

מחלקת רישום
טלפקס: 03-5767717
דואר אלקטרוני: pvaserman@paragong.com