נושאי הכינוס

בכינוס תינתן במה לעובדים סוציאליים, קובעי מדיניות, חוקרים ותלמידים להציג את עבודותיהם ולהעלות סוגיות ואתגרים איתם מתמודד המקצוע במציאות היום-יומית, בנושאים הבאים:
• בריאות / בריאות נפש
• דילמות אתיות בפרקטיקה
• הזכות לקיום בכבוד / עוני בישראל
• זיקנה / הגיל השלישי / גבורות בכבוד
• זכויותיהם ומעמדם של העובדים הסוציאליים
• חינוך / הכשרה / הדרכה / מומחיות
• יחידות הסיוע
• ילד ונוער
• מוגבלויות
• מסגרות חוץ ביתיות
• ניהול בעבודה סוציאלית
• ניהול ידע
• עבודה סוציאלית ועובדים סוציאליים בישראל
• עבודה סוציאלית לקידום מדיניות וזכויות חברתיות
• פרט ומשפחה / אלימות / משברים / הדרה / אבל ושכול / דרי רחוב
• קהילה וחברה / מגדר ורב תרבותיות
• רווחת העובד
• שיקום ושיקום תעסוקתי
• שירות למען הילד
• תקון / התמכרויות / עבריינות נוער ומבוגרים / עבריינות מינית / זנות / סמים ואלכוהול