לו"ז הכינוס

יום שני, 20 בנובמבר 2017
08:30 – 07:30   התכנסות והרשמה
09:50 – 08:30   סדנאות / סימפוזיונים - מושבים מקבילים
10:15 – 09:15   הפסקת כיבוד, ביקור בתערוכת עו"סים אמנות וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים
11:45 – 10:15   מליאת פתיחה 80 שנה לעבודה סוציאלית
12:00 – 11:45   הפסקה למעבר בין אולמות
13:30 – 12:00   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
14:30 – 13:30   ארוחת צהרים (בפואיה בעמידה)
16:00 – 14:30   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
16:30 – 16:00   הפסקת כיבוד, ביקור בתערוכת עו"סים אמנות וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים
18:00 – 16:30   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
18:15 – 18:00   הפסקה למעבר בין אולמות
19:45 – 18:15   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
20:15 – 19:45   כיבוד קל, ביקור בתערוכת עו"סים אמנות וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים
21:15 – 20:15   מופע סטנד-אפ סוחף

יום שלישי, 21 בנובמבר 2017
08:30 – 07:30   התכנסות והרשמה
09:50 – 08:30   סדנאות / מושבי סרטים - מושבים מקבילים
10:15 – 09:15   הפסקת כיבוד, ביקור בתערוכת עו"סים אמנות וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים
11:30 – 10:15   פאנל
11:45 – 11:30   מעבר בין אולמות
13:15 – 11:45   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
14:00 – 13:15   ארוחת צהרים (בפואיה בעמידה)
15:30 – 14:00   הרצאות / סימפוזיונים / שולחנות עגולים - מושבים מקבילים
16:00 – 16:30   כיבוד קל, ביקור בתערוכת עו"סים אמנות וצפייה בפוסטרים אלקטרוניים
18:00 – 16:30   מליאת פרסים, מופע בידור לסיום הכינוס