הגשת תקצירים


מועד אחרון להגשת תקצירים - 31 במאי 2017

הגשת התקצירים לכינוס הינה באמצעות המערכת המקוונת, יש להיכנס למערכת, לפתוח משתמש (לא כרוך בתשלום) ולהתחיל בתהליך ההגשה.

תהליך ההגשה כולל מילוי טופס קצר ובו פרטי המגיש.

יש לבחור את אופן הצגת העבודה מבין רשימה נפתחת:
הרצאה - מחקר או תיאור מקרה שישולב במושב, כ- 20 דקות כולל זמן לשאלות. יש להגיש תקציר שאורכו לא יעלה על 250 מילים.
סימפוזיון - מושב של כשעה וחצי ובו ארבע הרצאות. על מגיש הסימפוזיון לציין את שמות ארבעת ההרצאות, לתת תאור כולל של מטרת ההרצאות ותאור של כל הרצאה לחוד. (פסקה אחת עד 150 מילים המתארת את הסימפוזיון, ותקצירים עד 150 מילים עבור כל אחת מההרצאות הכלולות בו).
סדנה - רכישת מיומנויות דרך הפעלה, המחשה או הדגמה, משך הסדנה כשעה וחצי.
שולחן עגול - התקציר צריך לכלול פיתוח של רעיון שמוצע לדיון פתוח, כשעה וחצי.
פוסטר - יש להגיש תקציר שאורכו בין 150 ל 300 מילים. לאחר אישור התקציר יישלחו הנחיות להגשת הפוסטר בפורמט PDF.
לבחור את הנושא מבין רשימת הנושאים:
בחירת הנושא אליו מוגש התקציר אינה מחייבת את הועדה המדעית לשיבוץ התקציר באותו נושא אלא מאפשרת מיון התקצירים להערכה (שיפוט)
• בריאות / בריאות נפש
• דילמות אתיות בפרקטיקה
• הזכות לקיום בכבוד / עוני בישראל
• זיקנה / הגיל השלישי / גבורות בכבוד
• זכויותיהם ומעמדם של העובדים הסוציאליים
• חינוך / הכשרה / הדרכה / מומחיות
• יחידות הסיוע
• ילד ונוער
• מוגבלויות
• מסגרות חוץ ביתיות
• ניהול בעבודה סוציאלית
• ניהול ידע
• עבודה סוציאלית ועובדים סוציאליים בישראל
• עבודה סוציאלית לקידום מדיניות וזכויות חברתיות
• פרט ומשפחה / אלימות / משברים / הדרה / אבל ושכול / דרי רחוב
• קהילה וחברה / מגדר ורב תרבותיות
• רווחת העובד
• שיקום ושיקום תעסוקתי
• שירות למען הילד
• תקון / התמכרויות / עבריינות נוער ומבוגרים / עבריינות מינית / זנות / סמים ואלכוהול

בכל נושא מומלץ לעסוק ב: מיצוי זכויות, סוגיות במחקר בעבודה סוציאלית, מדיניות חברתית וחקיקה, שיטות וגישות התערבות ומיגוון אוכלוסיות שונות.

כותרת וגוף התקציר
שפת ההגשה הינה עברית בלבד
כותרת התקציר - הכותרת לא תעלה על 25 מילים
גוף התקציר - גוף התקציר לא יעלה על 250 מילים
מומלץ ביותר להעתיק הן את הכותרת והן את גוף התקציר מקובץ וורד ולא להקליד ישירות במערכת!

מבנה גוף התקציר
יש להכניס למערכת את הטקסט מחולק לפי כותרות אלה:
• רציונל/רקע
• מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות)
• ממצאים
• מסקנות והמלצות יישומיות
אין להכניס בגוף התקציר את הכותרת, שמות המחברים והמוסדות, אלה יוכנסו בתאים המתאימים בהמשך התהליך.

שמות מחבר/ים והמציג
יש להכניס את שמות כל המחברים של התקציר ולסמן מיהו מציג העבודה.

שמות המוסדות מהם מגיעים מחברי התקציר
יש לציין את שם המוסד, המחלקה והכתובת של כל המחברים, בהתאמה לפי שמות המחברים שהוזנו.

תיקונים
בסיום הכנסת הנתונים יופיע מסך תצוגה מקדימה ממנו תוכלו לחזור ולתקן את מה שהוגש או לאשר את ההגשה בלחיצה על לחצן "אישור".
ללא לחיצה על כפתור אישור, הגשת התקציר לא תושלם.
ניתן לחזור אל התקציר ולתקנו עד למועד האחרון להגשת התקצירים (ע"י התחברות למערכת עם שם המשתמש והסיסמה).

אישור הגשה
עם סיום תהליך ההגשה יתקבל על המסך ותישלח אליך במייל הודעה אוטומטית "תודה שהגשת תקציר לכינוס הארצי ה-19 של העובדים הסוציאליים" ובו פרטי ההגשה ומספר התקציר.

שיפוט - הערכת תקצירים לשם הצגתם במסגרת הכינוס.
ההצעות (התקצירים) תעבורנה שיפוט, בהתאם לקריטריונים הבאים: חדשנות, איכות מתודולוגית, רלוונטיות לנושאי הכינוס, בהירות ההצעה ותרומה לפרקטיקה, לתיאוריה ו/או למדיניות.

מועד אחרון להגשת תקצירים - 31 במאי 2017
תשובה על קבלת התקציר להצגה במסגרת הכינוס צפויה להישלח החל מ-15 ביולי 2017.
ההשתתפות בכינוס הינה בתשלום. על כל המציגים / מציגות להירשם לכינוס לא יאוחר מתאריך 20 בספטמבר 2017

שאלות ובירורים:
מזכירות הכינוס: פארגון דן כנסים
טלפקס: 03-5767736
דוא"ל: mkeinan@paragong.com