דבר יו"ר הכינוס

עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

אנו שמחות להזמינכם לקחת חלק בכינוס ה-19 של איגוד העובדים הסוציאליים בישראל. לכינוס השנה משמעות מיוחדת מאחר והוא מציין 80 שנות עבודה סוציאלית בישראל. גיל ה-80 מכונה "גבורות", ואכן, העבר ההווה וכנראה גם העתיד של המקצוע דורש לא פעם גבורה מכל אחד מאתנו.

הגבורה בעבר, התמקדה בבניית המקצוע בארץ, בפיתוח דרכי עבודה לחברה בהתהוות וביצירת ידע שיענה על הצרכים של הפסיפס התרבותי של הקבוצות השונות בחברה הישראלית. האתגר בהווה מתמקד בשינויים החברתיים השונים, וחלקם מהווים איום משמעותי לבסיס של מדינת הרווחה, ואילו אחרים נובעים מהשינויים החברתיים שחלו בארץ ובעולם. שינוי בתפיסת תפקידי המגדר, שינויים במבנה המשפחה, שינויים בתקשורת הבין – אישית, כתוצאה מפיתוחים שיצרו רשתות חברתיות, אפשרו מעבר מהיר ולעתים מסוכן של אינפורמציה.

אנו מקוות שהכינוס יהווה במה בה נוכל להסתכל על העבר בגאווה אך גם בביקורת. נבדוק את ההווה על כל עושר הפעילויות הנעשה בו, ועל אותם נושאים שאינם מקבלים מענה, וננסה לצפות את אתגרי העתיד, תוך למידה מהעבר וההווה, אך גם עם אומץ לשינוי. אנו מצפות שהכינוס יאפשר שיח מקצועי בין עובדות ועובדים סוציאליים ותיקים וצעירים, בין העובדות והעובדים בסוכנויות שונות, ובין אנשי השדה ואנשי האקדמיה. אנו קוראות לכם לקחת חלק בכינוס ולהציג את עבודותיכם, לקחת חלק פעיל במושבי הכינוס, בשולחנות העגולים ובדיוני המליאה.

בברכת כינוס מהנה ותורם,

פרופ' עו"ס מיכל שמאיעו"ס חנה סלוצקיעו"ס חנה גן
יו"ר שותפות לכינוס