דבר יו"ר האיגוד

עמיתות ועמיתים יקרים,
איגוד העובדים הסוציאליים בישראל שמח להזמינכם לכינוס הארצי ה- 19 שיתקיים בימים שני ושלישי, 20-21 בנובמבר 2017, ב'-ג' בכסלו תשע"ח, במלון דויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב.
העבודה הסוציאלית החלה פעילותה בשנת 1934 ובשנת 1937 הוקמה ההתאגדות הראשונה של העובדות הסוציאליות. לציון גבורות לעשייה ולאיגוד שלנו נאיר את תרומת העבודה הסוציאלית בבניית החברה והמדינה בישראל; נסקור את האתגרים שעמדו בפני דורות של עובדים סוציאליים בעבר ואילו העומדים בפנינו בהווה ובעתיד.
אנו מזמינים את כל העובדים הסוציאליים להשתתף ולחלוק את העשייה בשדה ובמחקר.
אנו תקווה שהכינוס יהווה במה ללמידה משותפת שתאפשר את המשך הגדילה וההתפתחות המקצועיים, להתעצמות והעצמה שלנו ושל החברה בישראל.
בכינוס תינתן במה לעובדים סוציאליים, קובעי מדיניות, חוקרים ותלמידים להציג את עבודותיהם ולהעלות סוגיות ואתגרים איתם מתמודד המקצוע במציאות היום-יומית. הוועדה המכינה מזמינה הצעות לתקצירים על מחקרים, התערבויות, פיתוחים תיאורטיים, מיזמים, סוגיות ואתגרים, במכלול של נושאים.
בכל נושא מומלץ לעסוק בהיבטים הבאים: מיצוי זכויות, סוגיות במחקר בעבודה סוציאלית, מדיניות חברתית וחקיקה, שיטות וגישות התערבות, מיגוון אוכלוסיות שונות.
הוועדה המכינה מזמינה אתכם להגיש הצעות להרצאות מליאה וכן נושאים לדיון במושבי שולחנות עגולים (המושבים מיועדים לקבוצות של כ- 20 משתתפים).

בברכת כינוס פורה,

עו"ס מומחה צפרא דוויק
יו"ר האיגוד