ברוכים הבאים

עובדות ועובדים סוציאליים יקרים,

אנו שמחות להזמינכם לקחת חלק בכינוס ה-19 של איגוד העובדים הסוציאליים בישראל. לכינוס השנה משמעות מיוחדת מאחר והוא מציין 80 שנות עבודה סוציאלית בישראל. גיל ה-80 מכונה "גבורות", ואכן, העבר ההווה וכנראה גם העתיד של המקצוע דורש לא פעם גבורה מכל אחד מאתנו.

הגבורה בעבר, התמקדה בבניית המקצוע בארץ, בפיתוח דרכי עבודה לחברה בהתהוות וביצירת ידע שיענה על הצרכים של הפסיפס התרבותי של הקבוצות השונות בחברה הישראלית. האתגר בהווה מתמקד בשינויים החברתיים השונים, וחלקם מהווים איום משמעותי לבסיס של מדינת הרווחה, ואילו אחרים נובעים מהשינויים החברתיים שחלו בארץ ובעולם. שינוי בתפיסת תפקידי המגדר, שינויים במבנה המשפחה, שינויים בתקשורת הבין – אישית, כתוצאה מפיתוחים שיצרו רשתות חברתיות, אפשרו מעבר מהיר ולעתים מסוכן של אינפורמציה.

אנו מקוות שהכינוס יהיה במה בה נוכל להסתכל על העבר בגאווה אך גם בביקורת. נבדוק את ההווה על כל עושר הפעילויות הנעשה בו, ועל אותם נושאים שאינם מקבלים מענה, וננסה לצפות את אתגרי העתיד, תוך למידה מהעבר וההווה, אך גם עם אומץ לשינוי. אנו מצפות שהכינוס יאפשר שיח מקצועי בין עובדות ועובדים סוציאליים ותיקים וצעירים, בין העובדות והעובדים בסוכנויות שונות, ובין אנשי השדה ואנשי האקדמיה. אנו קוראות לכל העובדים הסוציאליים לקחת חלק בכינוס ולהציג את עבודותיהם, לקחת חלק פעיל במושבי הכינוס, בשולחנות העגולים ובדיוני המליאה.

בברכת כינוס מהנה ותורם,

פרופ' עו"ס מיכל שמאיעו"ס חנה סלוצקי
יו"ר שותפות לכינוס

עמיתות ועמיתים יקרים,

איגוד העובדים הסוציאליים בישראל שמח להזמינכם לכינוס הארצי ה- 19 שיתקיים בימים שני ושלישי, 20-21 בנובמבר 2017, ב'-ג' בכסלו תשע"ח, במלון דויד אינטרקונטיננטל בתל-אביב.
העבודה הסוציאלית החלה פעילותה בשנת 1934 ובשנת 1937 הוקמה ההתאגדות הראשונה של העובדות הסוציאליות. לציון גבורות לעשייה ולאיגוד שלנו נאיר את תרומת העבודה הסוציאלית בבניית החברה והמדינה בישראל; נסקור את האתגרים שעמדו בפני דורות של עובדים סוציאליים בעבר ואילו העומדים בפנינו בהווה ובעתיד.
אנו מזמינים את כל העובדים הסוציאליים להשתתף ולחלוק את העשייה בשדה ובמחקר.
אנו תקווה שהכינוס יהווה במה ללמידה משותפת שתאפשר את המשך הגדילה וההתפתחות המקצועיים, להתעצמות והעצמה שלנו ושל החברה בישראל.
בכינוס תינתן במה לעובדים סוציאליים, קובעי מדיניות, חוקרים ותלמידים להציג את עבודותיהם ולהעלות סוגיות ואתגרים איתם מתמודד המקצוע במציאות היום-יומית. הוועדה המכינה מזמינה הצעות לתקצירים על מחקרים, התערבויות, פיתוחים תיאורטיים, מיזמים, סוגיות ואתגרים, במכלול של נושאים.
בכל נושא מומלץ לעסוק בהיבטים הבאים: מיצוי זכויות, סוגיות במחקר בעבודה סוציאלית, מדיניות חברתית וחקיקה, שיטות וגישות התערבות, מיגוון אוכלוסיות שונות.
הוועדה המכינה מזמינה אתכם להגיש הצעות להרצאות מליאה וכן נושאים לדיון במושבי שולחנות עגולים (המושבים מיועדים לקבוצות של כ- 20 משתתפים).

בברכת כינוס פורה,

עו"ס מומחה צפרא דוויק
יו"ר האיגוד