אותות הוקרה

במסגרת הכינוס יוענקו אותות הוקרה לעובדים סוציאליים מצטיינים. יו"ר הועדה הבוחרת עו"ס מעוזיה סגל והועדה קוראים לכם להגיש מועמדות.

אופן הגשת המועמדות:
להורדת טופס הגשת מועמדות לחץ כאן
שליחת הטפסים לדוא”ל: office@socialwork.org.il (אישור קבלת הטופס יישלח במייל חוזר)
את הטפסים המלאים יש לשלוח לא יאוחר מיום: 31 ביולי 2017

תנאים להגשת מועמדות:
חייבות להיות לפחות שלוש המלצות, ורצוי שתהיינה מגורמים שונים כגון:
• המלצה של בעל מקצוע בכיר מוכר מן השדה ו/או מהאקדמיה
• המלצה של ממונים: מנהל, מעביד וכדומה
• המלצה של עמיתים למקצוע או מגורמים אחרים בקהילה
• לא תתקבל מועמדות או המלצה עצמית. יש לציין אם קבל/ו בעבר אות הוקרה או פרס על אותו פרויקט מגופים אחרים
(הגשת מועמדות או קבלת פרס בעבר איננה פוסלת את המועמדות).

אות הוקרה ע"ש הנרייטה סאלד ז"ל למפעל חיים
האות יוענק עבור מפעל חיים לעובד סוציאלי, אשר תרם תרומה משמעותית לאורך שנות הקריירה המקצועית שלו, ומי שגילה בדרכו המקצועית דבקות, מסירות ומחויבות למקצוע ולערכיו, ובכך מהווה דוגמא ומופת לדורות הבאים.

אות הוקרה ע"ש דר' מרים הופרט ז"ל ליזמות וחדשנות מקצועיים
יוענקו שני אותות, אחד ליחיד ואחד לצוות/יחידה. האותות יוענקו למי שגילו בפעילותם המקצועית יוזמה וחדשנות המתבטאות בפיתוח נושא או תחום מקצועי חדש שהפך לנחלת הכלל.

אות הוקרה ע"ש אמי גבעולי-לוין ז"ל לעובד סוציאלי צעיר במקצוע
האות יוענק לעובד סוציאלי, בחמש השנים הראשונות לעבודתו בשדה, אשר מצטיין ביוזמה, יצירתיות והתמסרות מיוחדת לעבודתו ופיתוח תכניות לקידום לקוחות או קהילות.

אות הוקרה ע"ש יעל גלעד ז"ל על תרומה לחוסנם של הפרט ו/או הקהילה במצבי חולי, משבר וחרום
האות יוענק ליחיד או לצוות/יחידה עבור ביצוע פרויקטתוכנית ייחודיים שתרמה לחוסן של הפרט, ו/או המשפחה ו/או הקהילה.

אות הוקרה ע"ש פרופ' יוסי קטן ז"ל לעובד/ת סוציאלי/ת, מרצה או מורה באקדמיה
האות יוענק לעובד סוציאלי מורה, מרצה וחוקר באקדמיה, אשר חקר ו/או פיתח תוכניות בשיתוף עם שירותים וסוכנויות בקהילה, שיש בהן תרומה משמעותית לפיתוח ויישום של נושא, תחום או שיטה חדשנית בעבודה סוציאלית, באופן המבטא שילוב מוצלח בין הידע האקדמי לפרקטיקה של המקצוע.

אות הוקרה על תרומה לקידום הרווחה והעוסקים בה בישראל
האות יוענק למי שבפועלו הציבורי מגלה אחריות חברתית, תורם לקדם את הרווחה בישראל ו/או מסייע לחזק את מעמד העובדים הסוציאליים.