אודות האיגוד

"איגוד העובדים הסוציאליים" הינו האיגוד המקצועי היציג של העובדים הסוציאליים בישראל והוא תת מערכת של ההסתדרות הכללית החדשה. מטרותיו: ייצוג כל חברי האגוד במישור הארגוני, המקצועי והציבורי-חברתי.

האיגוד מטפל במיצוי זכויות עבודה, תנאי העסקה, ומעמד העו"ס. תחת חסותו נמצאים עו"סים עובדי משרדי הממשלה, השלטון המקומי וכמו כן העו"סים "המופרטים" העובדים בעמותות.

האיגוד פועל לקידום נושאים חברתיים בזירות השונות: בתקשורת, מול הרשויות והמוסדות השונים, כנסת ישראל, משרדי הממשלה ועוד. בנוסף, האיגוד נאבק באלימות הפיסית והמקוונת נגד העובדות והעובדים הסוציאליים ומייצג אותם כנדרש.

באיגוד חברים כ – 10,000 עובדים סוציאליים העובדים בתחומים השונים של העבודה הסוציאלית כגון: שיקום, בריאות, בריאות הנפש, משפחה, ילדים בסיכון ועוד. האיגוד הוא גם העמותה המקצועית (פרופסיה) של העובדים הסוציאליים. תפקיד זה מעוגן בחוק העובדים הסוציאליים והוא מקיים וועדות אתיקה ומדיניות חברתית.

האיגוד מסייע לעובדות ולעובדים הסוציאליים בתחומים רבים, ביניהם תנאי העבודה והשכר, הגנה מקצועית וייעוץ משפטי.

לאתר האיגוד לחצו כאן.